Förändringsledning genom bilder och med stöd av ADKAR

olingo frukostinbjudan utan datum

Den 5 oktober talar Lena Pehrs tillsammans med Olingos Ola Källgården om förändringsledning och hur man bättre kan lyckas med den. Ola presenterar ADKAR-modellen som kan vara en metodik som ger stöd för att leda förändringsprojekt. Lena pratar kring vikten av att få människor att förstå varför förändringen är nödvändig och hur man kan arbeta med bilder för att kommunicera och engagera. Seminariet avslutas med en gemensam workshop kring ett tänkt case, som dokumenteras grafiskt av Lena.

Anmälan till frukosten görs på Olingos webb. Hoppas att vi ses där!

Sä här såg det ut när vi workshoppade i maj 2016:

Seminarium förändringsledning

Från digitalisering till verklig transformation – hur lyckas med det när tre av fyra anställda saknar tydliga mål?

Tillsammans med undersökningsföretaget Novus kommer Åsa Lundell och Lena Pehrs den 29:e september att hålla ett frukostseminarium på temat digitalisering och förändringsledning. Grunden är den undersökning om digital mognad, utifrån individen och yrkesrollen, som Novus utfört under sommaren.

Seminariet kommer att ske i workshopform där vi utifrån undersökningsresultaten diskuterar kring:

Vet du hur digitala medarbetarna i din organisation är och om de förstår målen? Har de förtroende för ledningens förmåga att driva digital transformation? Och vad tycker de egentligen om att vara en kanal för sin arbetsgivares budskap i sociala medier?

Seminariet är för inbjudna marknads- och kommunikationschefer från Novus nätverk. Vill du att vi kommer till ditt företag för en presentation och diskussion kring digitalisering och förändringsledning? Välkommen att höra av dig till lena.pehrs@businessdesignstudio.se.

novus bild förberedelse

Bild från de förberedande diskussionerna hos Novus.

CIO-Dagen 2016 – Innovation i praktiken

Den 8 september ordnar Olingo ”CIO-hot-spot”, en halvdag specifikt för CIO:er och deras utmaningar. Här kommer Åsa Lundell prata om innovationsprocesser och ”Design Thinking” utifrån sina erfarenheter av att driva digital innovation på både ett ungt digitalt företag som Tradedoubler och ett stort traditionsrikt företag som PwC. Lena Pehrs kommer simultant att dokumentera grafiskt och fånga upp frågeställningar från publiken.

Seminariet är endast för Olingos inbjudna, men du är förstås välkommen att höra av dig om du vill att vi kommer till ditt företag och pratar om digital innovation! Mejla till lena.pehrs@businessdesignstudio.se.

Lena och Kund FRG Lena Pehrs Ola Källgården

Olingos Ola Källgården och Lena Pehrs vid en tidigare grafisk workshop.