På turné på TRR Trygghetsrådets olika regioner för att diskutera digitalisering och nya arbetssätt. Kommunikation och möte mellan människor är en bra grund för att utveckla en verksamhet. Att fånga diskussionerna i bild gör det enklare att komma ihåg vad som sades och hände, för att kunna informera vidare i organisationen. Idag var det Göteborg och Halmstad som vi träffade, därav Poseidon samt Europa & Tjuren på bilden.

Tack Bo Altinius , Ulrika Bengtsson, Sara Cavric, Jarno Nieminen, Therese Davidsson och alla ni övriga deltagare idag.

/Lena Pehrs

Innovationsworkshop

Den 6-7 mars kommer vi tillsammans med RISE att facilitera en workshop för SKL på temat Välfärdsteknologi inom vård och omsorg. Under två dagar kommer ca 60 deltagare att diskutera behov inom vård och omsorg som nya innovationer kommer att kunna lösa. Syftet är att arbeta fram ett underlag för upphandling av nya välfärdsteknologier. Workshopen leds av RISE och vi på Business Design Studio kommer att simultant tolka det som diskuteras och presenteras, i ritade bilder. Bilderna kommer att ritas digitalt på iPad och projiceras på väggen i realtid, så att alla kan ta del av dem.

Förra gången vi workshopade tillsammans med RISE var temat innovationer inom boende, på LF Open, Länsförsäkringars arena för innovation. I slutet av de två dagarna hade 700 idéer kokats ner till 60 koncept, vilket vi sedan analyserade, strukturerade och sammanfattade i en enda bild som färdigställdes på plats under workshopen. Nedan kan du se resultatet den gången.

Välkommen att höra av dig om du blir nyfiken på hur vi kan hjälpa din organisation med innovation och utveckling!

/Lena

LF Open Innovation - Business Design Studio

 

 

Kul dag på jobbet!

Kul dag på jobbet idag! Värdegrunden för TRR Trygghetsrådet och vad den betyder för det nya kontaktcentret – visualiserad blir det enklare att förstå och komma ihåg.

Bilden är ritad live under ett två timmar långt möte, där vi var en grupp om ca 10 personer som sammanfattade vad man kommit fram till under den kick-off som man varit på i veckan före. Utifrån värdegrundsorden och vad de i praktiken betyder i gruppen, sammanfattade och visualiserade jag diskussionen.

Den här bilden sitter nu uppe på väggen hos TRR Trygghetsrådets kontaktcenter, så att de dagligen kan återkomma till vad det var de har kommit överens om. Ett resultat från en kick-off som annars snabbt hade fallit i glömska, där det låg samlat i post-it-lappar och powerpointanteckningar.

För smart för ditt eget bästa?

Sitter du med en Blue water-möjlighet, men ingen ser det du ser?

Har du en affärsmodell, struktur eller strategi som är sammansatt och svår att förmedla? Delarnas inbördes relation och förflyttning är komplexa och näst intill omöjliga att beskriva i text eller diagram? Det är få eller inga som förstår dina komplexa tankebanor. Du ser tåget lämna perrongen medan din omgivning inte ens förstått var stationen befinner sig.

Detta är inget ovanligt problem och förekommer inte allt för sällan dvs. att en person eller grupp har svårt att förmedla sina tankar i större bredd. Svårigheten att kommunicera ligger inte på ett personligt plan utan har sitt ursprung i att det är komplexa resonemang som måste beskrivas i en sammanhängande helhet och där mottagaren inte kan förväntas ha den djupa kunskapen.

Vi hjälper dig, genom att tillsammans med dig utveckla en bild som beskriver det du tänkt. Vår kompetens inom management i kombination med bildskapandet enligt vår Image Driven Change-metodik ger dig en möjlighet att visualisera den och på så sätt göra den begriplig. Analysen skapar en bild som ger dig möjlighet att kommunicera.

Så enkelt att till och med ett barn förstår?

Att beskriva nyttan av affärskritisk utveckling och förändring kan ofta bli komplext och svårt att ta till sig för människor i en organisation. Genom att utveckla egna bilder för verksamheten, utvecklas ett gemensamt språk som underlättar kommunikationen mellan alla.

Våra hjärnor förstår och tänker i bilder – visualisering är ett väldigt kraftfullt verktyg för utveckling. Exemplet är gjort för XLENT att visa hur de kan hjälpa företag att komma ifrån att ha IT som en bromskloss till att bli en konkurrensfördel.

Tack Hans Ehrenborg, Lars Lindberg, Johan Stålnacke mfl – det var som vanligt roligt att jobba med er! Tror det syns i bilderna också…

#ImageDrivenChange
www.BusinessDesignStudio.se

Fyra steg till en fokuserad organisation

Med vår metodik Image Driven Change ger vi er möjlighet att få en visuell bild av er situation. Det ger er möjlighet att se trender och mönster på ett nytt sätt. Därifrån kan ni gör strategiska val och satsningar för ert företag.

Det ni beslutar er om kommer vara kommunicerbart ut i organisationen då resultatet är en visualisering av orsaker, inverkan, vilken väg ni beslutat er för och vad målet är. Allt samlat i en bild.

1.  Vi håller ett uppstartsmöte där vi för en dialog om vad ni behöver och vart ni vill.

2.  Vi analyserar era behov och gör en plan för hur vi ska ta oss an era problemställningar, med utgångspunkt från komplexiteten och antalet deltagare. Denna stämmer vi sedan av med er.

3.  Genomförande av workshop´s. Utifrån uppgjord plan får vi deltagarna att konkretisera, visualisera och analysera de aktuella problemställningarna.

4.  Ni har nu en konkret bild av er väg framåt och vad målet är. Bilden hjälper dig att kommunicera och den kan över tiden uppdateras och utvecklas.

Kontakta mig, så ser vi tillsammans till att saker händer med din organisation och strategin för denna.

Markus Isaksson

 markus.isaksson@bdstudio.se

En ulv i fårakläder.

Förändring upplevs inte alltid som något positivt och möter ofta en kompakt resistans.

En visualisering av en komplex förändring är oftast lättare att ta till sig och förstå.
Metodiken Image Driven Change ger mottagaren en möjlighet att bearbeta efter sina egna preferenser.

Brukar du presentera era förändringar med hjälp av ett beslutsprotokoll?
En grafisk bild ger ett positivare mottagande av det nya.
Det som i grund och botten kanske är en genomgripande förändring brukar få en effektivare introduktion i en organisation om den presenteras visuellt i form av en bild. Den ger en helhetsbild av vad som skall genomföras och vägen dit.
I vår process att skapa er nya målbild väljer du själv vilka och hur många som skall involveras, genom enskilda konsultationer eller genom workshops med fler deltagare.

Att efteråt ha en visualisering av vad som skall genomföras och varför, på ett övergripande och intuitivt vis, lägger grunden för din framgång.

Misslyckade förändringsprojekt.

Det är lätt att hitta artiklar om hur många förändringsprojekt som misslyckas. Anledningar till det finns det flera.
Men en väldigt viktig framgångsfaktor är en tydlig målbild och en ledningsgrupp som står bakom förändringen till 100% (Hur många gånger har jag inte hört medarbetare som sagt ”sopa trappan uppifrån”, när de upplevt att ledningen inte står för förändringen utan kör på efter egen agenda?).

Men det är inte alltid enkelt att ta fram och kommunicera en tydlig målbild, när man leder en komplex verksamhet i en snabbt föränderlig omvärld. Lyckas man, är dock grunden lagd för god kommunikation i verksamheten.
Komplexa sammanhang förstås och koms ihåg bättre när de presenteras som en bild. Och som en kund sa – ”ja hur i herrans namn skulle vi ens beskriva denna målbild i text? Var skulle vi börja? Hur skulle vi kunna förklara hur det hänger ihop?”.
Vi kallar det ImageDrivenChange. För att vi vill bidra till mer effektiv förändringsledning här i världen.

Skicka ett mail om du vill veta mer till info@bdstudio.se .

Ser ni på den nya uppstickaren som en clown på er marknad?

Är din organisation en mätt katt och nöjd med vad ni har just nu?
Ett företag får inte bli stillastående utan måste hela tiden tänka framåt och utvecklas. Även om allt för tillfället går bra, om ni idag är marknadsledande, så måste ni utvecklas minst lika fort som konkurrensen för att behålla den positionen. ”Den snabbe äter den store”, beskriver vad som händer i många branscher. Att inte analysera skeenden och strömningar runt omkring sig kan vara ödesdigert. Disruptiva lösningar som über, AirBnB eller Spotify ändrar villkoren i sina branscher.

Known knowns, known unknowns, and unknown unknowns.
Utvecklingen från produkt till tjänst, där t ex Volvo nu säljer nya bilen som ett abonnemang, drar fram i bransch efter bransch. Digitalisering av valutan, globalisering och AI är starka omvärldstrender som påverkar alla. Förändringstakten är mycket hög och förväntas bara att öka. Den strategiska osäkerheten är hög, de okända faktorerna är många och ofta svårbedömda. Det var ju inte så att Kodak inte fattade att digitalkameran kom. Men de lyckades inte fatta rätt beslut och ställa om verksamheten. Kanske var de för sent ute? Det gäller att identifiera sina ”unknowns” tidigt. Och att glömma allt vad ”så har vi alltid gjort här”-kultur heter.

Att analysera det okända handlar dock inte bara om att se faror utan minst lika mycket om att se möjligheter. Nya marknader och affärsmöjligheter kanske precis är runt hörnet? Ni kanske har möjligheten att bryta ny mark utan eller med svag konkurrens? Är det NI som är det agila digitala företaget, när konkurrenterna sticker huvudet i sanden och sitter fast i gamla mönster och systemlösningar?

Släpp loss och sätt igång!
Börja med att avsätta tid till att diskutera igenom omvärldsförändringarna. Hur kommer er bransch se ut om 5 år? Hur kommer er verksamhet påverkas av AI, autonoma fordon, bitcoins eller klimatförändringar? Kanske vet ni redan mycket om vad som händer, kanske behövs en djupare analys på vissa områden? Nästa steg är att arbeta igenom frågan hur detta ska påverka er strategi? Vilka vägval ser ni och hur ska ni prioritera? Vad ska ni agera på omedelbart och vad kan vänta? Hur ska planen för verksamheten se ut för kommande år?

Helst ska ert arbete inte bara mynna ut i ett långt textdokument eller powerpoint med massor av ”bullet points”. Om ni vill att övriga organisationen ska kunna förstå och ta till sig budskapet, är det så mycket mer effektivt med en väl strukturerad, sammanfattande bild.

Kontakta oss på Business Design Studio, så hjälper vi dig i ditt arbete.

Det räcker inte med att förklara, man måste få dem att förstå också.

Ditt jobb är att driva företaget mot utveckling och framgång. Nya idéer skall implementeras och genomföras.
I en organisation kan invanda mönster och rutiner vara svåra att rubba och förändringsarbetet tar längre tid än vad marknaden tillåter.
En bild säger, som sagt, mer än tusen ord och kan snabbt förklara den process som måste till för att ni inte ska hamna efter.

Förändringstakten är hög i dagens företag och organisationer. Att snabbt förankra och sprida en ny inriktning och ändrade arbetssätt kan vara svårt.
Genom att skapa en fysisk bild av vad som skall bli gjort och vilken den nya målbilden är ger man sina medarbetare en chans att genast förstå processen och det gemensamma målet.
Med vår förändringsledning utvecklar du en unik bild som visualiserar det ni har framför er.

Vi tillhandahåller managementkonsulttjänster inom strategiutveckling och förändringsledning genom visualisering.
Vi vänder oss till exekutiva chefer och tvärfunktionella ledare som skall bedriva förändring i sin organisation.