Kan en visualiserad strategi förändra världshistorien?

För exakt 74 år sedan, morgonen den 6:e juni 1944, befann sig 156.000 man på väg mot några stränder i franska Normandie, Operation Overlord hade inletts. Under natten hade tusentals fallskärmssoldater landat i inlandet för att bekämpa mål som hotade invasionsstyrkan. Europa hade under flera år lidit av den nazistiska ockupationen och en fri och demokratisk kontinent var inte en självklarhet. De människor som trodde på ett annat sätt att leva hade under flera år samlat sig för att en gång för alla göra slut på förtrycket. Allt satsades på ett kort och ett misslyckande skulle få katastrofala följder.

År av förberedelser, utbildning och planering skulle till slut testas i verkligheten. Tusentals unga män visste sin uppgift och att det var långt ifrån säkert att de skulle uppleva solnedgången. Deras tankar och känslor går inte att föreställa sig, när de satt i olika fartyg på väg mot någon av de på kartan namngivna stränderna – Utah, Omaha, Gold, Juno och Sword.

Soldaterna hade redan tidigare fått genomgång av kartorna och träning på sina specifika uppgifter på kartor där alla ortsnamn var borttagna. Detta för att invasionens exakta landstigningsplatser inte skulle avslöjas för fienden och orsaka en katastrof. Vissa av enheterna fick inte reda på vart de egentligen var på väg, förrän de befann sig ute på havet.

Illustrationen ovan är bara en schematisk bild av den övergripande strategin. De allierade hade ägnat år av spanings- underrättelse- och planeringsarbete för att ta fram detaljkartor som låg som grund för det material som de enskilda enheterna utgick ifrån. En enorm mängd information hade sammanställts i form av strategi- och förflyttningskartor för varje enhet. De utgjorde ett viktigt verktyg för att de stridande enheterna skulle kunna överblicka och förstå det kaos de kastades in i, när luckorna öppnades på landstigningsbåtarna.

Att varje enskild individ vet i vilket sammanhang den befinner sig i och vilken uppgift den har att lösa är viktig del i en strategi. En perfekt uttänkt plan brukar alltid bli påverkad av verkligheten, men vet individen om den större planen kan man uppmuntra enskilda agila initiativ för att lösa uppgiften. Även om det initiativet inte leder 100% rätt, så drivs processen framåt och man håller farten.

Att visuellt förklara strategin ger en direktåtkomst till individens bildminne. Man kan förmedla strategi och taktik på ett sätt som gör att människor får den överblick de behöver för att lösa uppgiften. Man kan i bilden visa på kända faror och möjliga faror, förflyttningen som skall göras enskilt och som grupp, de olika delarnas inbördes relation och vad det övergripande målet är.

Efterhand måste man samla ny information för att uppdatera läget. Detta gör att man kan anpassa strategin efter att den utsatts för verkligheten. Att förmedla ändringar och omkastningar gör man snabbast genom att visuellt beskriva förändringarna för de som skall utföra dom, även om det bara handlar om att snabbt rita med en pinne på marken för att förklara den nya situationen.

Militär strategi har nästan alltid en del av visualisering i sig. De vet att ett av de snabbaste sätten för att uppnå förståelse för det man vill genomföra, grundar sig på ett visuellt språk som är gemensamt, där enheter och förflyttningar har sina specifika symboler för att de snabbt skall kunna kommunicera sina taktik, strategi och mål på det mest effektiva sättet.

Är det den 6:e juni 2018 när du läser det här?

Kanske du sitter och dricker ditt morgonkaffe just nu och funderar på vad du skall göra på din lediga dag, vår nationaldag.

Jag vill att du skickar en tanke till de unga pojkar och män, som en morgon för 74 år sedan landsteg på några stränder i Normandie och genomförde de hjältedåd, som ligger till grunden för att vi idag har ett fritt Europa och ett Sverige som är förhållandevis tryggt ibland demokratiska grannar. Drygt 10.000 av dessa män var döda, sårade eller saknade i strid när det blev en ny dag.

Ha en fortsatt skön och trevlig nationaldag.

Markus Isaksson

Business Design Studio

Looking for the Columbi egg solution?

Ibland behöver man se saker i ett annat perspektiv för att hitta vägen framåt. Ibland kan de enkla lösningarna vara runt hörnet utan att man ser dem.

Att få problemställningen uppritad i sitt sammanhang, där de olika delarnas relation beskrivs på ett visuellt sätt, gör att de som är med och skapar bilden börjar tänka i nya banor. Man ser mönster och samband som inte varit tydliga innan.

Vårt jobb är att få er att tänka nytt och innovativt för att ni ska kunna smälla ner ägget i bordet och sedan erövra världen.

 

Glad Påsk, önskar vi på Business Design Studio.

 

#ImageDrivenChange

Turné med TRR

På turné på TRR Trygghetsrådets olika regioner för att diskutera digitalisering och nya arbetssätt. Kommunikation och möte mellan människor är en bra grund för att utveckla en verksamhet. Att fånga diskussionerna i bild gör det enklare att komma ihåg vad som sades och hände, för att kunna informera vidare i organisationen. Idag var det Göteborg och Halmstad som vi träffade, därav Poseidon samt Europa & Tjuren på bilden.

/Lena Pehrs

Innovationsworkshop

Den 6-7 mars kommer vi tillsammans med RISE att facilitera en workshop för SKL på temat Välfärdsteknologi inom vård och omsorg. Under två dagar kommer ca 60 deltagare att diskutera behov inom vård och omsorg som nya innovationer kommer att kunna lösa. Syftet är att arbeta fram ett underlag för upphandling av nya välfärdsteknologier. Workshopen leds av RISE och vi på Business Design Studio kommer att simultant tolka det som diskuteras och presenteras, i ritade bilder. Bilderna kommer att ritas digitalt på iPad och projiceras på väggen i realtid, så att alla kan ta del av dem.

Förra gången vi workshopade tillsammans med RISE var temat innovationer inom boende, på LF Open, Länsförsäkringars arena för innovation. I slutet av de två dagarna hade 700 idéer kokats ner till 60 koncept, vilket vi sedan analyserade, strukturerade och sammanfattade i en enda bild som färdigställdes på plats under workshopen. Nedan kan du se resultatet den gången.

Välkommen att höra av dig om du blir nyfiken på hur vi kan hjälpa din organisation med innovation och utveckling!

/Lena

LF Open Innovation - Business Design Studio

 

 

Kul dag på jobbet!

Kul dag på jobbet idag! Värdegrunden för TRR Trygghetsrådet och vad den betyder för det nya kontaktcentret – visualiserad blir det enklare att förstå och komma ihåg.

Bilden är ritad live under ett två timmar långt möte, där vi var en grupp om ca 10 personer som sammanfattade vad man kommit fram till under den kick-off som man varit på i veckan före. Utifrån värdegrundsorden och vad de i praktiken betyder i gruppen, sammanfattade och visualiserade jag diskussionen.

Den här bilden sitter nu uppe på väggen hos TRR Trygghetsrådets kontaktcenter, så att de dagligen kan återkomma till vad det var de har kommit överens om. Ett resultat från en kick-off som annars snabbt hade fallit i glömska, där det låg samlat i post-it-lappar och powerpointanteckningar.

För smart för ditt eget bästa?

Sitter du med en Blue water-möjlighet, men ingen ser det du ser?

Har du en affärsmodell, struktur eller strategi som är sammansatt och svår att förmedla? Delarnas inbördes relation och förflyttning är komplexa och näst intill omöjliga att beskriva i text eller diagram? Det är få eller inga som förstår dina komplexa tankebanor. Du ser tåget lämna perrongen medan din omgivning inte ens förstått var stationen befinner sig.

Detta är inget ovanligt problem och förekommer inte allt för sällan dvs. att en person eller grupp har svårt att förmedla sina tankar i större bredd. Svårigheten att kommunicera ligger inte på ett personligt plan utan har sitt ursprung i att det är komplexa resonemang som måste beskrivas i en sammanhängande helhet och där mottagaren inte kan förväntas ha den djupa kunskapen.

Vi hjälper dig, genom att tillsammans med dig utveckla en bild som beskriver det du tänkt. Vår kompetens inom management i kombination med bildskapandet enligt vår Image Driven Change-metodik ger dig en möjlighet att visualisera den och på så sätt göra den begriplig. Analysen skapar en bild som ger dig möjlighet att kommunicera.

Så enkelt att till och med ett barn förstår?

Att beskriva nyttan av affärskritisk utveckling och förändring kan ofta bli komplext och svårt att ta till sig för människor i en organisation. Genom att utveckla egna bilder för verksamheten, utvecklas ett gemensamt språk som underlättar kommunikationen mellan alla.

Våra hjärnor förstår och tänker i bilder – visualisering är ett väldigt kraftfullt verktyg för utveckling. Exemplet är gjort för XLENT att visa hur de kan hjälpa företag att komma ifrån att ha IT som en bromskloss till att bli en konkurrensfördel.

Tack Hans Ehrenborg, Lars Lindberg, Johan Stålnacke mfl – det var som vanligt roligt att jobba med er! Tror det syns i bilderna också…

#ImageDrivenChange
www.BusinessDesignStudio.se