Tjänster

Business Design Studio tillhandahåller managementkonsulttjänster inom strategiutveckling och förändringsledning genom visualisering. Vår metodik, Image Driven Change, kan du läsa mer om här.

Strategi

Få din arbetsgrupp att analysera och utvärdera pågående och kommande omvärldstrender. Vi hjälper er att identifiera vägvalen, möjligheterna, hoten och låter er enas om en gemensam strategi framåt. Genom att ni har en framväxande, konkret bild av er diskussion får ni en överblick av de komplexa sambanden mellan de olika delarna och får en möjlighet att direkt prioritera och komma framåt.

Exempel på tillämpningar:

  • Strategiutveckling
  • IT-strategi
  • Affärsplan

Förändringsledning

Vi är ett stöd i ert förändringsarbete och stöttar i de olika olika faserna, genom ett rent operativt ansvar eller som ett punktstöd till er ledning. För ett effektivt förändringsarbete i organisationen arbetar vi utifrån visualisering med metodiken  Image Driven Change.

Exempel på tillämpningar:

  • Målbild för förändringsarbetet
  • Kommunikation och förankring i organisationen
  • Ledarskapsstöd

seminarier och event

Vi fångar tillställningen visuellt och bidrar till att alla kommer ihåg bättre och längre, så att ni får bättre utväxling på er investering. Ni får en dokumentation som växer fram under dagen, som på ett strukturerat sätt sammanfattar dagens diskussioner och som deltagarna ser färdigställd i slutet av den.

Exempel på tillämpningar:

  • Kick-off
  • Seminarier
  • Kund-event