Image Driven Change – vår metodik

 

Image Driven Change är en metodik för att utifrån verksamhetens situation, basera en kvalificerad dialog på framtagna bilder. I realtid struktureras och dokumenteras sedan diskussionen i ritade bilder, vilket ger förutsättningar för vidare diskussion utifrån de gemensamma bilder som växer fram.

Genom att arbeta med visualiseringar i realtid blir diskussionen av högre kvalitet, komplexa sammanhang enklare att förstå och enas kring och mycket enklare att komma ihåg i ett senare skede.

 

Vår metodik i fyra steg:

  1.  UPPSTART – formulering av var vi är idag och vad vi vill åstadkomma
  2. AVSTÄMNING – utifrån de givna förutsättningarna tar vi fram ett förslag på upplägg som vi stämmer av och justerar tillsammans med er
  3. GENOMFÖRANDE – med visualisering som metodik jobbar vi med förändringsledning och strategiutveckling
  4. RESULTAT – resultatet dokumenteras grafiskt, t ex som en sammanfattande bild av utvecklad strategi eller en målbild för förändringsprojektet

Läs mer om våra tjänster