Vad vi gör

Business Design Studio adresserar två stora utmaningar som de flesta ledningsgrupper står inför:

  • Den höga förändringstakten hos omvärld och kunder
  • Att vi blir allt mer bildbaserade i vår kommunikation – människor läser allt färre långa dokument, har allt kortare ”attention span” och förväntar sig mer och mer bild och film som bärare av information

Rapid Change services

För att kunna leda förändring idag, krävs att ledningen enas om en målbild, som sedan kan förstås och kommuniceras i hela organisationen. En sådan målbild är med fördel grafisk – kanske i form av en grafisk sammanfattning av den strategiska planen, en grafisk målbild för förändringsprojektet eller en målbild för hur den nya tjänsten ska bidra till kundupplevelsen… Det finns många olika typer av målbilder – gemensamt för de som Business Design Studio tar fram är att de kombinerar analys och strukturering av affärsutmaningar, med grafiska bilder som människor har lätt att ta till sig, förstå och bidra till utvecklingen av.

Vi är ett nischföretag som kombinerar kompetensen förändringsledning, digitalisering, facilitering och grafiskt skapande. Inom olika områden samarbetar vi med företag som är specialister på sitt ämnesområde, t ex inom strategi- och affärsutveckling, marknadsföring, ledarskapsutveckling eller systemutveckling.

Vill du och ditt företag samarbeta med oss för att tillsammans utveckla era kunder? Eller är du intresserad av hur vi och någon av våra partners skulle kunna hjälpa er att möta förändringen med nya sätt?

Kontakta oss gärna genom att mejla info@bdstudio.se .